Samhällsvetenskapliga fakulteten

Möte för mottagare av TUFF-medel

  • Datum: 04 december, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 12167
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

OBS! Nytt datum och lokal.