Mänskliga rättighetsdagarna 2017

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 genomförs den 9-11 november på Elmia i Jönköping.

Se evenemangets webbplats för mer information.