Elena Prats: presentation av avhandlingsplan

Högre seminariet i rättsfilosofi

Elena Prats (Uppsala universitet): presentation av avhandlingsplan