Samhällsvetenskapliga fakulteten

Johan Östling och David Larsson: "Om kunskapscirkulation"

  • Datum: 2017-11-13 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet (OBS! En måndag)

Johan Östling och David Larsson, Lunds universitet: "Om kunskapscirkulation"