Samhällsvetenskapliga fakulteten

Barn och unga som brottsoffer – forskning som ger praktisk nytta

  • Datum: –15.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Maria Königsson
  • Konferens

Den 22 november 2017 arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.

Dagen inleds med en presentation av Brottsoffermyndighetens kunskaps- och forskningsöversikt om brottsutsatta barn och unga. Därefter följer presentationer av forskningsprojekt som har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden och som på olika sätt belyser barn och unga som brottsoffer.

Mer information och anmälan