Samhällsvetenskapliga fakulteten

John Atkins: "Whither Metaphysics? – Converging on Quietism”

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

John Atkins, University of Brisbane: "Whither Metaphysics? – Converging on Quietism”