Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedvig Ördén: avhandlingskapitel

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Hedvig Ördén, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen, lägger fram avhandlingskapitlet "Securing the Mind: The EU, Security and Constitutive Rhetoric in the New Information Environment"