Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hur förhåller sig vetenskap och religion till varandra?

  • Datum: 2017-10-02 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken Hus 2:0027
  • Föreläsare: Professor Mikael Stenmark
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Mikael Stenmark
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning? Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap!