Seminarium: Mattias Lundberg

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Mattias Lundberg, Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Presentation av utkast till artikel.

Lutheran Church Music as 'Nordicness' in Popular Culture: The Cases of the Coen bros' 'Fargo' (1996), The Ark's 'Father of a Son' (2002) and Disney's 'Frozen' (2013)".