Hur försörjde sig lärare på 1800-talet?

Johannes Westberg, Örebro universitet, lägger fram texten: ”How did teachers make a living for themselves? Rural teachers’ livelihood strategies in nineteenth century Sweden”

Texten finns på institutionens enhetsyta en vecka före seminariet eller kan rekvireras från johannes.westberg@oru.se eller från jonas.lindstrom@hist.uu.se.