Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hägerström-föreläsningarna 2017 - Kendall Walton

Kendall Walton, Charles Stevenson Collegiate Professor of Philosophy and Professor of Art and Design at the University of Michigan, håller årets Hägerström-föreläsningar

Mer information meddelas senare