Alexandra Ballius disputation

Alexandra Balliu, Organisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring molecular interactions between polypeptide conjugates and protein targets: Manipulating affinity by chemical modifications".

Opponent: Prof. Oliver Seitz, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Humboldt-Universität zu Berlin

Handledare: Prof. Lars Baltzer, Institutionen för kemi - BMC

Länk till avhandlingen i fulltext i DiVA.