Att uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå

  • Datum: –12.30
  • Plats: Skellefteå
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län
  • Kontaktperson: Karin Wikman
  • Temadag

Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal på förskolor i Norr- och Västerbotten.