Samhällsvetenskapliga fakulteten

Viktimologisk forskarkonferens

  • Datum: 2017-11-21 kl 09:00 16:30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Brottsoffermyndigheten
  • Kontaktperson: Fredrik Selin
  • Konferens

Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.