Samhällsvetenskapliga fakulteten

PATRIARK: riskbedömning vid hedersvåld

Att genomföra en strukturerad riskbedömning är ofta en förutsättning för att förhindra nya våldshandlingar. Det är en viktig del i arbetet med att skydda personer som utsätts för våld. Denna utbildningsdag fokuserar på att bedöma risk för hedersrelaterat våld och förtryck.