Högre seminarium: Ansökningsseminarium

Vi diskuterar idéer och utkast till projektansökningar. Den som vill lägga fram en ansökan kan höra av sig till Maria eller Anna-Malin. Utkast till ansökningar läggs i en särskild mapp under Högre seminariet i Medarbetarportalen.