Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning: Att fråga om våld med stöd av FREDA kortfrågor (dag 2)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Syftet med kursen är att få baskunskaper om våld i nära relationer/mäns våld mot kvinnor samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA kortfrågor.

Utbildningen omfattar två kursdagar (totalt 12 timmar). Anmälan gäller båda dagarna.

Tid: den 7 november och 5 december 2017 kl. 09:00-16:00.

Mer information och anmälan