Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA bedömingsmetoder

  • Datum: –16.00
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Syftet med utbildningen är att deltagarna får redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive att genomföra säkerhetsplanering och riskbedömning.

​Utbildningen vänder sig till socialsekreterare som utreder våldsutsattas behov av stöd och skydd samt kvinnojourer som utför socialtjänst. Utbildningen är kostnadsfri.

Mer information och anmälan