Ina-Maria Jansson presenterar ur sitt avhandlingsarbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. för ABM 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium