Exegetiska dagen 2017

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Temadag

Översättning som tolkning / Translation as Interpretation

Program:

9:00 Välkomna! /Welcome

9.15 Mikael Winninge, Uppsala: "Tolkning och översättning: I antiken, för hundra år sedan och nu” (Interpretation and Translation: In Antiquity, one hundred years ago, and now)

10:15 Kaffepaus / Coffee break

10:45 Jan Joosten, Oxford University: "Pillars of the sacred: Septuagint words between biblical theology and Hellenistic culture"

11:45 Lunchpaus / Lunch

13:30 Eveline van Staalduine-Sulman, University of Amsterdam: "Targum as Interpretation and Interpretation of the Targum: Joel 2:12-14 in the Targum and its Latin translations of the sixteenth century"

14:30 Kaffepaus / Coffee break

15:00 Presentation av och samtal kring ny svensk översättning av Dödahavsrullarna. Bo Isaksson och Cecilia Wassén. Moderator: Natalie Lantz

15:50 Paus / Break

16:00  Årsmöte för Svenska Exegetiska Sällskapet

19:00  Supé på Gotlands nation

Anmälan till Exegetiska dagens supé sker genom insättning av 375 kr på bankgiro
544-2959 senast den 18 september. Glöm inte ange ditt namn vid betalning. Önskemål om specialkost och/eller alkoholfri dryck meddelas senast den 18 september till cecilia.wassen@teol.uu.se.