Samhällsvetenskapliga fakulteten

Tolkning och översättning: I antiken, för hundra år sedan och nu

  • Datum: –10.15
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Föreläsare: Mikael Winninge, Uppsala
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Föreläsning