Presentation av och samtal kring ny svensk översättning av Dödahavsrullarna

  • Datum: –15.50
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Föreläsare: Bo Isaksson och Cecilia Wassén. Moderator: Natalie Lantz
  • Arrangör: Svenska Exegetiska Sällskapet och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Föreläsning