Seminarium om hotet från ensamagerande extremister och inbjudan till bokrelease av Den ensamme terroristen – om ensamvargar, näthat och brinnande flyktingförläggningar

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset Sal XI
  • Föreläsare: Heléne Lööw, Mattias Gardell och Michael Dahlberg-Grundberg
  • Webbsida
  • Arrangör: samarrangemang mellan Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Centrum för polisforskning, Uppsala universitet, samt Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ordfront förlag
  • Kontaktperson: Heléne Lööw
  • Seminarium

Vad drev Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och Taimour Abdulwahab att döda för att nå politiska mål? Vad får en människa att attackera ett flyktingboende, en moské, en synagoga eller en romsk boplats?

ANMÄLAN: http://doit.medfarm.uu.se/
kurt10746

Heléne Lööw, Mattias Gardell och Michael Dahlberg-Grundberg har, på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kartlagt attackerna mot asylboenden, bedömt hotet från ”ensamvargar” och undersökt sociala medier som politiskt verktyg för våldspredikanter i Sverige. Det övergripande syftet har varit att belysa symbiosen mellan organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet.

”Den ensamme terroristen?” är en skakande och grundligt underbyggd redogörelse för den våg av dödligt politiskt våld som skruvat upp oron i landet. Hur ska vi förstå utvecklingen? Och är den ensamme terroristen verkligen ensam?

Seminariet inleds med att författarna presenterar boken och dess resultat.

Presentationen följs upp med ett samtal kring de utmaningar ensamagerande extremister innebär för samhället och dess myndigheter.