Samhällsvetenskapliga fakulteten

Alexander Stöpfgeshoff: “Aquinas and Godfrey on Role Specific Virtue”

Högre seminariet i filosofins historia

Alexander Stöpfgeshoff, Uppsala universitet: “Aquinas and Godfrey on Role Specific Virtue”