Högre seminarium i didaktik

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 12:128
  • Föreläsare: Nils Kirsten
  • Kontaktperson: Jonas Almqvist
  • Seminarium

Nils Kirsten lägger fram sitt 50%-manus med titeln ”Fortbildningen och den rådande undervisningen. Om hur skolmyndighetsorganiserad lärarfortbildning bidrar till att forma lärares undervisningspraktik.”
Diskutant är docent Anneli Frelin från Högskolan i Gävle.
Textunderlag kan erhållas från Nils Kirsten (nils.kirsten@edu.uu.se).