Samhällsvetenskapliga fakulteten

Pia Campeggiani, Bologna/SCAS

Högre seminariet i filosofins historia

Pia Campeggiani, Bologna/SCAS: ämne meddelas senare