Meiyuan Guos disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen (Lägerhyddsvägen 1)
  • Doktorand: Meiyuan Guo
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Marcus Lundberg
  • Telefon: 018-471 3708
  • Disputation

Meiyuan Guo, teoretisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Electronic structure investigations of transition metal complexes through X-ray spectroscopy".

Opponent: Prof. Hélène Bolvin, The Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ), Toulouse, Frankrike

Handledare: Marcus Lundberg 

Se länk till fulltext i DiVA