Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminariet

Slutseminarium: Doktorand Peter Edlund.
Opponent: Docent Maria Grafström, Handelshögskolan i Stockholm.