Pamir langauges: classification and sociolinguistic situation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jaroslava Obrtelova
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium