Global Super Tuesday – en eftermiddag på temat internationalisering

  • Datum: –17.15
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Internationella kansliet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Forum för studier av internationalisering av högre utbildning
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Seminarium

Välkommen till en inspirerande eftermiddag (och kväll) på temat Internationalisering av högre utbildning.
Man kan välja att stanna i en och samma sal under hela eftermiddagen eller välja mellan olika presentationer.
Anmälan senast 1 november (se nedan).

Tema Studenter (Eva Netzelius)
Hit välkomnas studenter som är intresserade av utlandsstudier för att ta del av presentationer från andra studenter som tidigare läst delar av sin utbildning utomlands och för att få goda råd om hur de kan tänka när de skriver en ansökan för utbytesstudier.
UU Karriär berättar också hur studenter kan konkretisera vilka professionella kompetenser utlandserfarenheten har bidragit till.

Tema Personal/anställda (Gunnar Johansson)

Hit välkomnas personal som vill lära sig mera om hur man som anställd vid UU kan komma igång eller arbeta med internationaliseringsfrågor. Presentationerna syftar till att ge en överblick av de olika verktygen som finns tillgängliga för att öka en internationella verksamhet, ge några goda exempel från institutioner som redan idag arbetar aktivt med internationalisering samt ge konkreta råd i hur man kan tänka när man skriver projektförslag för EU-finansiering inom programmet Erasmus+.
Temat avslutas med en paneldiskussion där vi får höra mera om vilken effekt ett deltagande i Erasmusprogrammet har lett till, några år efter hemkomst.

Tema Forskning (Bertil Hammer)
Ett nytt nationellt forskningsforum invigs även den 7 november vid Uppsala universitet. Det heter Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering och ryms inom institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hit välkomnas personal som idag arbetar med internationalisering och som vill fördjupa sina kunskaper om områdets forskningsfront. Varför väljer studenter att läsa utomlands och vad leder det till? Vilka är de globala trenderna inom internationalisering av högre utbildning? Hur har utbildning använts i internationell politik? Och hur ser det egentligen ut i andra länder?

 

Efter presentationerna inviger rektor Eva Åkesson Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.
Vid invigningen talar förutom rektor även Dr. Henrik Edgren, prefekt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och professor Mikael Börjesson, föreståndare vid Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.

 

Efter invigningen avslutar vi eftermiddagen med att fira att Erasmusprogrammet i år fyller (hela) 30 år! Mellan kl. 17.45 – 19.00 kommer snacks serveras och scenen fyllas med tal, presentationer och musik. Kom och fira med oss!

Om du vill delta i denna eftermiddag om internationalisering ber vi dig att registrera din anmälan senast den 1 november för att dimensionera fika/snacksbeställningarna.

Global Super Tuesday – en eftermiddag på temat internationalisering