FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Välkommen till en konferens som med avstamp i utställningen Cause of Death: Woman uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Mellan 2010 och 2012 undersökte vi situationen i tio länder. Bakom projektet står Karin Alfredsson, Linda Forsell, Kerstin Weigl och Unizon. Bland bidragsgivarna finns Sida och Sigrid Rausing Trust.

causeofdeathwoman.com

Konferensen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer, Trollhättans Stad och Utväg Södra Älvsborg. 

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma inom området, i Västra Götalands län.

Mer information och anmälan