Läsgruppsträff - Normativitet

Läsning: Pekka Väyrynen, "Normative Commitments in Metanormative Theory"

Pekka Väyrynen besöker Uppsala den 20 oktober för en föreläsning i det Högre seminariet i praktisk filosofi.