Religion and access to social rights in Sweden – recent developments and current trends

  • Datum: –18.30
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Anna-Sara Lind, Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Director Martha Middlemiss Lé Mon
  • Föreläsning