Jiajie Yans disputation

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:101a, BMC, Husargatan 3
  • Doktorand: Jiajie Yan
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Lars Engman
  • Telefon: 018-471 3784
  • Disputation

Jiajie Yan, Organisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Regenerable Organochalcogen Antioxidants: An Explorative Study".

Opponent: Prof. David J. Procter, School of Chemistry, The University of Manchester, UK

Handledare: Prof. Lars Engman, Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi

Länk till avhandlingen i fulltext