Samhällsvetenskapliga fakulteten

Inte i himlen. Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken hus 1 rum 1060
  • Föreläsare: Docent Karin Hedner Zetterholm, Lunds universitet
  • Arrangör: Samarrangemang med Hebreiska bibeln/GT och Religionshistoria, Teologiska fakulteten.
  • Kontaktperson: Lars M Andersson
  • Seminarium

Bokpresentation av boken "Inte i himlen. Text, tolkning och tillämpning i judisk tradition."

Docent Karin Hedner Zetterholm är universitetslektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar i judaistik med inriktning på rabbinsk judendom och dess inflytande på modern judendom. Sin huvudsakliga undervisning bedriver hon för närvarande inom det engelsk-språkiga masterprogrammet Religious Roots of Europe, ett program där särskilt den betydelse interaktion mellan judar, kristna och muslimer under de första 800 åren av vår tideräkning haft för respektive traditions utveckling och särdrag står i fokus. Karin Hedner Zetterholms huvudsakliga forskningsområde är rabbinsk judendom och dess utveckling i förhållande till kristendomen. Särskilt sysslar hon med rollen Jesus-orienterade grupper spelade för framväxten av den rabbinska judendomen. För närvarande är hon projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Bortom teologi: antik polemik, identitetsskapande och modern forskning”.