Baghdad Spring, 1924 — Jerusalem Winter, 1984: The Emergence of a New Arab-Jewish Vision and its Demise

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16: lokal 0043
  • Föreläsare: Professor Reuven Snir, University of Haifa/Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för semitiska språk tillsammans med Forum för judiska studier, Teologiska fakulteten.
  • Kontaktperson: Lars M Andersson
  • Seminarium

Professor Reuven Snir har specialistkunskaper i teoribildning inom områdena modern arabisk litteratur, arabisk litteratur i Irak, arabisk-judisk identitet i arabisk litteratur och palestinskt drama. Han är internationellt känd i ämnet arabisk litteratur, verksam vid University of Haifa och innevarande termin vid Göteborgs universitet.  Professor Reuven Snir har medverkat i och författat ett stort antal betydande studier i ämnesfältet modern arabisk litteratur. Exempel på forskningsfält är modern irakisk litteratur och samhälle, arabisk-judisk identitet och palestinskt drama. Hans senaste omfattande studium Modern Arabic Literature: A Theoretical Framework (2017), har erhållit goda recensioner.