Carina Sollerts disputation

Carina Sollert, Organisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "New Arylation Strategies Based on Organomain Group Reactivity".

Opponent: Prof. Brenton L. DeBouf, University of Rhode Island, Kingston, USA 

Handledare: Lukasz T. Pilarski, Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi 

Länk till avhandlingen i fulltext (i DiVA)