Kvinnor i Kina: Pirater, järnflickor och finanslejon

  • Datum: –14.00
  • Plats: Engelska parken 7-0015
  • Föreläsare: Marina Thorborg, Professor i ekonomisk historia, Södertörns högskola
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för Kinastudier
  • Kontaktperson: Joakim Enwall
  • Föreläsning

Marina Thorborg kommer att tala om kvinnor i Kina med betoning på kvinnors ekonomiska och sociala betydelse genom historien, både som utklädda krigare, sjörövare, finanslejon, strejkledare och moderna gatuaktivister. Tonvikten kommer att ligga på de viktiga roller kvinnor spelat i Kinas ekonomi och samhälle sedan industrialiseringen började.