Samhällsvetenskapliga fakulteten

Registerdata, biobank, open data, GDPR - Öppen vetenskap för en öppen värld

  • Datum: –16.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Navet, SciLifeLab
  • Föreläsare: -Sofie Björling, avdelningschef forskningsinfrastruktur, Vetenskapsrådet -Ulrika Harnesk, jurist, Datainspektionen -Gustav Nilsonne, forskare, läkare, Stockholms universitet och Karolinska institutet -Christopher Kullenberg, forskare, Göteborgs universitet -Johan Fihn, teamledare IT, Svensk Nationell Datatjänst
  • Webbsida
  • Arrangör: U-CARE
  • Kontaktperson: Kata Bordas
  • Konferens

För anmälan efter 4 december kontakta Kata Bordas
Presentations in Swedish.

Klicka här för att anmäla dig

09.00-09.15
Välkommen
-Erik Olsson, docent, leg. psykolog, U-CARE, Uppsala universitet

09.15-09.45
Öppen tillgång till forskningsdata – VR:s samordningsuppdrag
-Susanna Bylin, forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

09.45-10.45
Innebörden av EU:s dataskyddsförordning, GDPR
-Ulrika Harnesk, jurist, Datainspektionen

10.45-11.00                Kaffe

11.00-12.30
Öppen vetenskap – principer, exempel och erfarenheter
-Gustav Nilsonne, forskare, leg. läkare, Stockholms universitet och Karolinska Institutet

12.30-13.30                Lunch

13.30-15.00
Öppen vetenskap och demokrati
-Christopher Kullenberg, forskare, Göteborgs universitet

15.00-15.30                Kaffe

15.30-16.30
SND, FAIR data, och vägen framåt
-Johan Fihn, teamledare IT, Svensk Nationell Datatjänst