Murder's Crimson Badge: Homicide in Early Modern England

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng22-0031, Thunbergsvägen 3C
  • Föreläsare: Krista Kesselring, Dalhousie University, Canada
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Margaret Hunt
  • Föreläsning