Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kickoff: GIS for Language Study

  • Datum: 2017-11-08 kl 09:00 16:00
  • Plats: Engelska parken, room 16-2043
  • Föreläsare: Michael Dunn, Jan Amcoff, Timo Rantanen, Sofia Koskela
  • Webbsida
  • Arrangör: GIS for language study
  • Kontaktperson: Alexandra Petrulevich
  • Seminarium