Samhällsvetenskapliga fakulteten

Docentföreläsning: Könskrig med ”bibliska förtecken”? Reception, romantik och Lars von Trier

  • Datum: 2017-11-09 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Lokal: hus 6- sal: 0031
  • Föreläsare: Mikael Larsson, docent i Gamla testamentets / Hebreiska bibelns exegetik,
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Docentföreläsning