Samhällsvetenskapliga fakulteten

Våld i äldres nära relationer

Våld i nära relationer är vanligt förekommande i alla grupper i samhället men långt ifrån alla våldsutsatta söker hjälp. Våldet upphör heller inte vid 65. För att upptäcka våld är det viktigt att ha kunskap och veta hur man ska agera.

I det pågående jämställdhetsarbetet har frågan om våld i nära relationer under senare tid uppmärksammats allt mer. Idag betecknas det som ett folkhälso­problem. Våld mot äldre är dock fortfarande ett relativt outforskat område och forskning om våld i nära relationer utesluter ofta äldre personer.

Den här konferensen vill uppmärksamma och synliggöra frågan om våld mot äldre i nära relationer och inspirera deltagarna till att arbeta vidare med frågan i sina respektive verksamheter.

Målgrupp: personer som i sin yrkesutövning på något sätt kommer i kontakt med våldsutsatta äldre personer, exempelvis inom kommun, landsting, frivilligorganisationer, polis- och rättsväsende, forskare, lärare och studerande med flera.

Mer information och anmälan