Natasha Kamerlins disputation

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen
  • Doktorand: Natasha Kamerlin
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Natasha Kamerlin
  • Telefon: 018-471 3719
  • Disputation

Natasha Kamerlin, Fysikalisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Computer Simulations of Polymer Gels: Structure, Dynamics, and Deformation".

Opponent: Prof. Jan Forsman, Lunds universitet

Handledare: Christer Elvingson, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi 

Länk till avhandlingen i fulltext (i DiVA).