Samhällsvetenskapliga fakulteten

Annelie Drakman – Disputation

  • Datum: 2018-05-25 kl 10:15
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Annelie Drakman, Uppsala universitet, disputerar. Opponent är Anne Helene Kveim Lie, Universitetet i Oslo.