Samhällsvetenskapliga fakulteten

(O)lika villkor - Vad innebär lika villkor för dig som student?

Välkommen till ett seminarium som handlar om normer, normmedevetenhet och lika villkor i praktiken. Malin Ekström, Uppsala universitets samordnare för lika villkor, håller i seminariet.