Högre seminarium i didaktik

Emma Oljans: 50 %-manus
Diskutant är professor Päivi Palojoki från Helsingfors universitet