Samhällsvetenskapliga fakulteten

Scaling ESD-activities as a learning process

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Föreläsare: Martin Mickelsson, doktorand
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Martin Mickelsson
  • Seminarium

50% seminarium för avhandling i didaktik med inriktning mot utbildning för hållbar utveckling vid UU. Avhandlingen utforskar skalning av utbildningsaktiviteter inom miljö och hållbarhetsutbildning som en lärandeprocess.

Under seminariet kommer den teoretiska konceptualiseringen av skalning som lärande samt det abduktiva tillvägagångssättet i avhandlingen diskuteras. Diskutant är professor Johan Öhman, Örebro universitet.