Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning i Uppdok, forskarnivå

Utbildning i Uppdok, forskarnivå. Utdata och rapportering – forskarnivå.

Uppdokenheten erbjuder utbildning i Uppdok flera gånger per termin. 
För att delta i utbildningen måste du först ansöka om behörighet i Uppdok.

Nya användare får inbjudan till kurserna ett par veckor före utsatt datum. Kurserna riktar sig främst till nya användare, men både nya och gamla användare är välkomna att anmäla sig.

Anmälan
Vill du anmäla dig eller har frågor om kurserna i Uppdok kan du vända dig till Carina Lindqvist.