Utbildning i Convertus

Utbildning i översättningstjänsten Convertus. Kursplaner i Selma kan översättas från svenska till engelska med hjälp av den fristående översättningstjänsten Convertus.

UPPDOK-enheten erbjuder utbildning i Selma två eller tre gånger per termin. 

Måndagen den 13 november kl 09.00-12.00 erbjuder vi en utbildning i översättningstjänsten Convertus. 

Datum: Måndagen den 13 november
Tid: Klockan 09.00-12.00
Plats: Universitetsförvaltningens datorsal (karta) på plan 1 (källarplanet) i Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.

Kontakt
För anmälan och frågor om utbildningar i Selma eller Convertus, vänd dig till Annika Björklund.